by

Co to jest OC – odpowiedzialność cywilna?

Zagadnienie odpowiedzialności cywilnej jest bardzo szerokie. Interpretacja zapisów nie jest wcale łatwa, gdyż wiele zagadnień nie jest sprecyzowanych.  W poniższym artykule opiszemy zasady, funkcje oraz wszelkie informacje odnośnie OC.

Czym w zasadzie jest odpowiedzialność cywilna? Rozpatrywać będziemy tutaj odpowiedzialność w ramach likwidacji szkód.

W znaczeniu ogólnym odpowiedzialność cywilna to ujemne następstwa zdarzenia dla określonego podmiotu. Mowa tu oczywiście o zdarzeniu (czynie zabronionym). Najprościej tłumacząc jest odpowiedzialność za wyrządzone szkody (np. uszkodzenie samochodu). Odpowiedzialność cywilna jest nieodłącznie związana z pojęciem zobowiązania. Czyli zgodnie z art. 353 k.c. Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. W tym kontekście zobowiązaniem jest wypłacenie należnego odszkodowania (lub świadczenia, czym się różni świadczenie od odszkodowania wyjaśnimy w następnej części).

Żeby była mowa o odpowiedzialności cywilnej muszą być spełnione pewne przesłanki. Musi powstać zdarzenie (np. zderzenie dwóch pojazdów), szkoda (uszkodzenie mienie) oraz związek przyczynowo-skutkowy, (czyli, że szkoda powstała w wyniku zderzenia dwóch pojazdów).

Nieodłącznym elementem odpowiedzialności cywilnej jest sprawca (dłużnik) i poszkodowany (wierzyciel). Poszkodowanego można określić jako osoba, w której dobrach nastąpił uszczerbek. Dobra mogą być materialne takie jak samochód, dom czy ubrania. Uszczerbek możne także nastąpić w zdrowiu, czyli tak zwane krzywdy. W Polsce z odpowiedzialności cywilnej można także rościć za utracone korzyści, jakie mógłby poszkodowany osiągnąć w momencie gdyby do szkody nie doszło. Taki poszkodowany może rościć do wielu podmiotów np. ubezpieczycie czy bezpośrednio sprawca.

Do kogo powinien zwrócić się poszkodowany?

Pierwszym skojarzeniem na pewno jest ubezpieczyciel Ale czy to jedyne wyjście? Nie. Poszkodowany może się zwrócić bezpośrednio do poszkodowanego. Oprócz tego może także żądać odszkodowania (lub świadczenia) od wykonawcy powierzonej czynności lub do powierzającego czynności. O co chodzi? Odpowiedzialność za szkodę możemy zrzucić np. na wykonawcę czynności. Czyli obrazując na przykładzie mamy do wymiany rurę doprowadzającą wodę do kranu w łazience. Widzimy, że coś z niej kapie. Więc wzywamy fachowca, który wymienia rurę na nową. Następnego dnia wymieniona