by

Czy odszkodowanie jest opodatkowane?

Niektórzy pewnie zastanawiają się jak to jest z wypłatą odszkodowania, a podatkiem dochodowy. Czy należy odprowadzić taki podatek?

Kiedy należy odprowadzić podatek, a kiedy nie należy mówi o tym ustawa o PIT. Kiedyś było zamieszanie z bankami i ich gratisami w postaci pieniężnej. Banki nie chciały wystawiać PITów. Zatem rodzi się pytanie czy to samo nie spotka ubezpieczycieli.

Otóż nie. W art, 21 ust. 1. pkt 4 jest zapisane, że:1.

Wolne od podatku dochodowego są:

(…)

4)   kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych(…):

(…)

Jednak i od tego ustawodawca wprowadził wyjątki. Ten sam artykuł mówi o tym, że z takiego podatku nie są zwolnione kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń za odszkodowania dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej. Ze zwolnienia nie korzystają także dochody, które posiadamy w związku z inwestowaniem składki ubezpieczeniowej.

Za tym by nie odprowadzać podatku od dochodu z tytułu wypłaty odszkodowania jest także to, że w zasadzie ubezpieczenie i wypłata odszkodowania ma za zadanie zrekompensowanie poniesionych strat i w rozumieniu w ogólnym nie można się wzbogacić na wypłacie odszkodowania, więc nie jest to dochód.