by

Czy wiesz czym gasić pożar?

Specjalistyczne środki gaśnicze, to nie tylko profesja jednostek straży pożarnej. Przecież każdy odpowiada za zabezpieczenie siebie Jednak nie wszystkie preparaty gaśnicze są jednakże przeznaczone do wszystkich rodzajów pożarów.

Fachowcy mają doskonałą wiedzę o zastosowaniu pojedynczych materiałów służących do gaszenia pożarów. Jednakże bardzo wielu z nas taką wiedzą nie dysponuje, bo szczęśliwie niezwykle rzadko tyczy się nas problem pożaru. Jeśli się to nieszczęśliwie przydarzy wzywamy od razu straż pożarną a sami zachowujemy bezpieczna odległość od pożaru. Bywa jednakże tak, że natychmiastowo zaobserwowany pożar można zlikwidować przy skorzystaniu z ogólnodostępnych lecz fachowo wyselekcjonowanych materiałów by uniknąć eskalacji ognia. Trzeba również uruchomić system przeciwpożarowy.  Na pewno najodpowiedniejsze zabezpieczenia przeciwpożarowe, to zapobieganie wywołaniu zagrożenia pożarem, lecz przecież nie wszystko można przewiedzieć.

Generalna systematyka środków służących do walki z ogniem
Woda – jest to najsłynniejszy i powszechnie stosowany materiał podczas gaszenia pożaru. Należy pamiętać jednak, że zwykła woda bez wątpienia nie może być używana do gaszenia: elektrycznej instalacji, nafty, oleju napędowego, ropy, benzyny, wszystkich wyrobów, które to przy kontakcie z H2O wytwarzają gazy wybuchowe lub palne.
Piana – jest zbudowana z malutkich bąbli gazu. Pewna ilość wody w pianie gaśniczej utrudnia zastosowanie jej do gaszenia wymienionych wyżej komponentów.
Dwutlenek węgla – jest to materiał gaśniczy sprężony w stalowych butlach i nadaje się do usuwania każdego rodzaju pożarów.
Halon – to także jest używany do usuwania różnego rodzaju pożarów. Jednakże wykorzystanie gaśniczego halonu w małych zamkniętych pomieszczeniach nie jest możliwe ze względu na występowanie trującej pary.
Proszki gaśnicze – są to preparaty, które precyzyjnie dopasowane mają za zadanie powstrzymanie ognia.