by

Detektor CO2 w przemyśle spożywczym. Dlaczego w przetwórstwie warzyw i owoców nie można się bez niego obejść?

Kiedy słyszymy o potrzebie kontroli i wykrywania stężenia dwutlenku węgla, na myśl przychodzą nam przede wszystkim kopalnie, których zagrożenie ulatnianiem się tego gazu jest szczególnie niebezpieczne. Istnieje jednak wiele innych przypadków, w których detektor CO2 stanowi konieczne wyposażenie pomieszczeń.

Dwutlenek węgla w miejscu składowania warzyw i owoców

Najkrócej mówiąc, wykrywanie dwutlenku węgla, a właściwie jego stały monitoring, jest niezbędny wszędzie tam, gdzie zachodzą procesy biochemiczne. Na liście instytucji, które powinny zostać objęte nadzorem (nawiasem mówiąc, obowiązek takiej kontroli nakładają na nie przepisy prawa), znajdują się wszelkiego rodzaju przetwórnie warzyw i owoców, a zwłaszcza te miejsca, wewnątrz których składuje się surowiec do produkcji oraz wytworzone z niego półprodukty. W takich fabrykach – w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych – bardzo często gromadzi się aktywny biochemicznie materiał. Połączony z monitoringiem wentylacji detektor CO2, rozmieszczony w różnych newralgicznych punktach pomieszczenia, koniecznie z opcją stałego wyświetlania na ekranie zbiorczego komputera – to urządzenie, od którego powinno się zacząć tworzenie takiego magazynu.

Silosy i kadzie, w których zachodzą procesy biochemiczne – miejsca pod specjalnym nadzorem

Zwiększone ryzyko panuje w zamkniętych zbiornikach, takich jak  kadzie lub silosy, w których odbywają się procesy przetwarzania warzyw i owoców przy udziale takich zjawisk jak fermentacja. To kolejne z miejsc, które powinny zostać wyposażone w  stale kontrolowany detektor CO2. Jego odczyt za każdym razem musi być podstawą decyzji o wejścia ludzi do silosu, na przykład z kiszoną kapustą, gdy trzeba dokonać okresowej kontroli lub wykonać czynność związaną z procesem technologicznym. Niestety, wciąż w takich miejscach przez niedostateczną kontrolę zdarzają się przypadki zagrożenia zdrowia, a nawet życia pracowników (do wypadków śmiertelnych włącznie).

Nadmiar dwutlenku węgla w powietrzu w pomieszczeniu zamkniętym jest niemożliwy do wykrycia sposób organoleptyczny. Detektor CO2 jest tutaj najlepszym zabezpieczeniem, dzięki któremu możliwa jest praca w warunkach narażających ludzkie zdrowie i życie.

adwokat łódź rozwód