by

Jak działają sądy i prawnicy w dobie koronawirusa?

Pandemia koronawirusa jest sytuacją, w której organizacja wszystkich instytucji i organów państwowych nieco się zmieniła. Jak działają sądy, najlepiej może dowiedzieć się adwokat Łódź jest miejscem, w którym dostęp do kancelarii prawnych nadal jest możliwy pomimo pandemii.

Pierwsza część bieżącego roku upłynęła pod znakiem ogromnego chaosu, jaki spowodował koronawirus. Storpedowało to funkcjonowanie prywatnego sektora gospodarki, a także działanie właściwie wszystkich rządów na świecie. Niestety dotyczy to również podległych im instytucji, takich jak policja i inne służby oraz sądy. Jako że działanie sądów jest newralgiczne dla ciągłości funkcjonowania każdego państwa, to polskie instytucje oraz osoby decyzyjne zarządzające sądownictwem nie nakazały całkowitego zaprzestania pracy sądów. Niestety nie oznacza to, że nic się nie zmieniło. Praca sądów przebiega zupełnie inaczej, więc jeśli ma się jakiekolwiek sprawy do załatwienia lub bieżące postępowania, to należy dokładnie monitorować ich przebieg, gdyż mogą być zawieszone lub mogą zmienić się terminy.

Czy sądy nadal pracują?

Sądy co do zasady nadal funkcjonują. To, co się zmieniło to zakres prac, które są wykonywane. Przede wszystkim nie przeprowadza się rozpraw i posiedzeń, które są jawne. Jest to tłumaczone tym, że grozi to rozprzestrzenieniem się wirusa i godzi w zalecenia prewencyjne Ministerstwa Zdrowia. Sądy jednak niektóre sprawy rozpatrują. Na bieżąco przeprowadza się posiedzenia niejawne, podczas których można zachować reżim sanitarny. Jeśli ktoś jest taką sprawą zainteresowany, to o szczegóły powinien dowiadywać się w sekretariacie, gdyż sytuacja jest na tyle awaryjna, że w każdym sądzie nieco inaczej wdrażane są procedury bezpieczeństwa, a praca nigdzie nie przebiega w sposób standardowy.

Co z dostępem do akt?

Bardzo ważne dla petentów i prawników jest także, to jak wygląda dostęp do dokumentów sądowych. Niestety tutaj wszystko zostało zablokowane i właściwie w żadnym z sądów nie ma dostępu do akt. Naruszałoby to procedury bezpieczeństwa. Z tego powodu sprawy, które tego wymagają, zostają przełożone. Trzeba tu jednak podchodzić do sprawy indywidualnie i sprawdzić status każdej ze spraw w sekretariacie odpowiedniego sądy. Należy jednak pamiętać, że właściwie wszystkie sądy ograniczyły pracę sekretariatów, a praca w nich jest mocno upośledzona ze względu na reżim sanitarny. Oznacza to, że wszystko, co do tej pory można było załatwić od ręki, włącznie z uzyskaniem informacji, może być znacząco utrudnione. Na początku warto sprawdzić informacje zawarte na stronie internetowej właściwego sądu, gdyż tam zazwyczaj są podane informacje o nowych godzinach pracy sekretariatu i poszczególnych wydziałów, o ile dostęp do nich jest w ogóle możliwy.

Pisma sądowe – czy są dostarczane?

Kolejną ważną kwestią jest to, czy pisma sądowe nadal są w obiegu. W tej materii teoretycznie niewiele się zmieniło i wszystkie pisma są dostarczane na bieżąco, jako że sekretariaty nadal funkcjonują. Trzeba jednak wziąć poprawkę na nieco inaczej funkcjonującą Pocztę, której praca jest również nieco sparaliżowana. Ponadto trzeba pamiętać, że praca sądów jest znacznie spowolniona, więc spodziewane pisma mogą docierać z dużym opóźnieniem.

Kancelarie adwokackie – czy działają?

Sądy są co prawda sparaliżowane, ale stanowienie i egzekwowanie prawa nie ustało. Kancelarie adwokackie, także pracują niemalże normalnie. Dostęp do nich jest podobny, jak w normalnych warunkach, jednak trzeba brać pod uwagę reżim sanitarny. Oczywiście osoby objęte kwarantanną nie mogą osobiście udać się do adwokata, nawet jeśli sprawa jest pilna. Takie rzeczy trzeba załatwiać zdalnie, czyli zgodnie z zaleceniami prewencyjnymi Ministerstwa Zdrowia. Sami prawnicy, także muszą trzymać się rygoru. Ponadto klienci kancelarii muszą pamiętać, że funkcjonowanie adwokatów jest mocno uzależnione od prac sądów, przynajmniej w niektórych kwestiach, a to utrudnia pracę.

adwokat łódź rozwód