by

Sposoby rozliczenia szkody

Szkody rozliczyć można w zasadzie na dwa sposoby: kosztorysowy lub bezgotówkowy. Nazwy są różne, ale można w ten sposób je określić. Na czym one polegają?

Czym jest rozliczenie kosztorysowe?

Rozliczenie kosztorysowe czyli tak zwane gotówkowe polega na tym iż po zgłoszeniu szkody powinniśmy oczekiwać na kosztorys sporządzony przez rzeczoznawcę. Często poszkodowany chce uzyskać kosztorys, jednak kosztorys jest głównie sporządzany dla warsztatu. Nas powinna interesować kwota do wypłaty. Kwota widniejąca na kosztorysie powinna być nam wypłacona. Ubezpieczyciel często jednak wprowadza amortyzację lub potrącenia za wiek pojazdu (w AC można takie tabele odszukać w OWU) ponieważ, jak twierdzi, ma przywrócić pojazd do stanu z przed szkody.

Rozliczenie gotówkowe jest dla nas ofertą. Powinno być traktowane jako kwota bezsporna, czyli wypłata jaka napewno nam się należy na tym etapie szkody.

Czym jest rozliczenie bezgotówkowe?

Taki sposób rozliczenia szkody polega na upoważnieniu wybranego przez nas warsztat (przy OC ubezpieczyciel nie może narzucić warsztatu, przy AC już tak). Upoważnienie powinno być podpisane przez obie strony i przekazane do ubezpieczyciela. Po oględzinach ubezpieczyciel powinien stworzyć ocenę techniczną – to co jest uszkodzone po czym przekazać do wskazanego warsztatu. Taki warsztat tworzy wycenę – swoją kalkulację naprawy po czym odsyła do akceptacji do towarzystwa. Po weryfikacji przez rzeczoznawcę i informacji dla warsztatu ten wykonuje naprawdę pojazdu i wystawia fakturę – koniecznie na osobę poszkodowaną (właściciel pojazdu) i przekazuje z powrotem celem wypłaty. Zatem wszystko odbywa się pomiędzy warsztatem, a ubezpieczycielem.Niestety zdarza się tak, że warsztat nie chce przyjąć do bezgotówkowego rozliczenia się z danym towarzystwem ze względu na poprzednie trudności w uzyskaniu zapłaty.

Co zrobić jeżeli kosztorys (rozliczenie kosztorysowe) jest za małe?

Wtedy powinniśmy przedstawić albo swój kosztorys, albo przesłać faktury do ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel może nas poprosić o faktury źródłowe, które powinniśmy uzyskać w warsztacie. Jednak nie ma obowiązku ich przedstawienia. Niemniej jednak powinniśmy się liczyć z tym, że ubezpieczyciel sprawdzi czy faktycznie części jakie są wskazane zostały użyte. Zrobi to wykonując oględziny ponaprawcze pojazdu.

Jaka jest podstawa prawna?

Art 6. kodeksu cywilnego mówi nam, że to my musimy udowodnić to co rościmy w stosunku do ubezpieczyciela.

Art. 6 Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.